About

Idag förmedlas nästan all information via webben, därför är det viktigt att ha en fungerande webbplats. Det är många webbplatser och hemsidor som är ostrukturerade och ineffektiva vilket gör att besökarna snabbt lämnar sidan.
Ookami production visar dig vilka möjligheter som finns och hur du kan effektivisera dig i cyber space.

Vi tycker att god och effektiv design och kommunikation är viktig. Idag är en webbplats ett företags ansikte utåt. Därför är det viktigt att webbplats är visuellt snygg men framförallt effektiv i sin förmedling av företagets information om tjänster och produkter. Syns man inte på webben finns man inte – det är verkligheten idag.
Med alla de digitala verktyg som finns är möjligheterna oändliga, vi hjälper ditt företag att hitta rätt i djungeln och vad som fungerar för just dig och dina kunder.

Ylva Bergvik – grafisk designer och webbplatsbyggare

Ylva Bergvik är utbildad inom digitala medier och har några års erfarenhet inom media. Ookami production har i fyra år hjälpt företag och organisationer med webbdesign, grafiska profiler och marknadsföring.

Ylva är intresserad av japansk kultur och hämtar inspiration därifrån. Företaget heter av den anledningen Ookami production då varg på japanska heter just ookami. Och namnet Ylva härstammar från det fornsvenska ordet för varg, ulv. Det finns en koppling till, varg är ett flockdjur och tillsammans med kunderna utarbetar vi de bästa lösningarna och strategierna.

Dotterbolaget Ookami shop gör smycken av kasserade datorer

Ylvas kreativitet kommer också till uttryck i dotterbolaget Ookami shop, där vi av återvunna datordelar skapar ny unik design i accessoarer för alla. Är du ute efter en ovanlig present eller gåva från ert företag är det här perfekt! www.ookamishop.se

Ookami shop